• Ochrona danych osobowych

Ochrona danych jest dla nas ważna

Wersja: Kwiecień 2018

Spółka Leifheit Aktiengesellschaft (AG), Leifheitstraße 1, 56377 Nassau/Lahn (w dalszym ciągu „Leifheit“ lub „my“) cieszy się z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami. Jako podmiot odpowiedzialny w rozumieniu prawa o ochronie danych chcielibyśmy aby Państwa wizyta na naszych stronach internetowych była komfortowa także pod względem ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy ochronę danych osobowych bardzo poważnie. Przestrzeganie niemieckich i europejskich regulacji dotyczących ochrony danych jest dla nas oczywiste.

Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony internetowej i udostępniamy OGÓLNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH.

OGÓLNE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH I. Dane osobowe 1. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą danej osoby, np. nazwisko, adres, adresy mailowe, zachowanie użytkownika. Jednostką odpowiedzialną według art. 4, punkt 7 rozporządzenia podstawowego UE w sprawie ochrony danych (RODO) jest spółka Leifheit AG , Leifheitstraße 1, 56377 Nassau, Telefon +49 (0) 2604 - 977 0, Faks +49 (0) 2604 - 977 402. Sąd rejestrowy: Sąd rejestrowy Montabaur, Numer rejestrowy: HRB 2857. Członkowie zarządu: Henner Rinsche (CEO), Ivo Huhmann (CFO). E-mail: info@leifheit.com. Nasz ekspert ds. ochrony danych, Pani Petra Haupt jest dostępna pod adresem Datenschutz@leifheit.com lub naszym adresem pocztowym z dodatkiem „ekspert ds. ochrony danych“. 2. Jeśli nasza strona internetowa używana jest tylko w celach informacyjnych (czyli nie rejestrują się Państwo i nie przekazują nam informacji w inny sposób), obowiązują poniższe zapisy: Zbieramy tylko dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, zbieramy na podstawie art. 6, ust. 1, lit f) RODO wymienione dane, które są dla nas istotne technicznie, aby wyświetlać Państwu naszą stronę internetową i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo: - Data i godzina zapytania - Adres IP - Przeglądarka - Strona internetowa, z której nastąpiło żądanie - Status dostępu, kod statusu HTTP - Różnica stref czasowych w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) - Zawartość żądania (konkretna strona) - Odebrana ilość danych - System operacyjny i jego interfejs - Język i wersja oprogramowania przeglądarki. 3. Dalsze procesy przetwarzania: Oprócz wykorzystania informatycznego naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, które mogą być dla Państwa interesujące. W tym celu konieczne jest z reguły podanie dalszych danych osobowych, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi i obowiązują dla wyżej wymienionych zasad przetwarzania danych: W określonych przypadkach potrzebujemy Państwa nazwiska i adresu oraz dalszych danych, abyśmy mogli świadczyć żądane usługi. Przy kontaktowaniu z nami przez maila lub przez formularz kontaktowy podane przez Państwa dane (e-mail: Państwa adres mailowy, ewentualnie Państwa nazwisko i numer telefonu; formularz kontaktowy: zwrot osobowy, imię, nazwisko, ulicę, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres mailowy, ewentualnie jako dobrowolne dane firma i numer telefonu) są przez nas zapisywane, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania. Powiązane z tym dane usuwamy, kiedy zapis nie jest już konieczny lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli występują ustawowe obowiązki przechowywania. To samo dotyczy przykładowo wysyłania materiału informacyjnego i zamówionych towarów lub odpowiedzi na indywidualne pytania. Tam, gdzie jest to konieczne, odpowiednio na to wskazujemy. Jeśli korzystają Państwo z usług, z reguły zbierane są tylko takie dane, których potrzebujemy do świadczenia usług. Jeśli prosimy Państwa o dodatkowe dane, są to informacje dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie dla wypełnienia żądanych usług i dla zachowania własnych uzasadnionych interesów. 4. Korzystanie z naszego sklepu internetowego (włącznie z zamawianiem części zamiennych): Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, dla zawarcia umowy konieczne jest podanie danych osobowych, których potrzebujemy do realizacji zamówienia. Konieczne do realizacji umów dane obowiązkowe (zwrot osobowy, imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres mailowy) są oznaczone oddzielnie, pozostałe dane są dobrowolne (numer telefonu). Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji Państwa zamówienia. W tym celu w przypadku ofert płatniczych możemy przekazywać Państwa dane płatnicze do naszego banku. Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, s. 1, lit. b) RODO. Oprócz tego możemy przetwarzać podawane przez Państwa dane, aby informować Państwa o dalszych interesujących produktach z naszego portfolio lub przesyłać Państwu maile z informacjami technicznymi. Na podstawie wytycznych prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani przechowywać Państwa dane adresowe, dane płatności i dane zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach wprowadzamy ograniczenie przetwarzania, tzn. Państwa dane są stosowane tylko dla spełnienia zobowiązań ustawowych. Dla uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu osób trzecich do Państwa danych osobowych, zwłaszcza danych finansowych, proces zamówienia jest szyfrowany przez technikę TLS. 5. Do przetwarzania Państwa danych angażujemy częściowo usługodawców trzecich. Zostali oni starannie przez nas wyselekcjonowani i wyznaczeni, są powiązani naszymi zobowiązaniami i są regularnie kontrolowani. Oprócz tego możemy przesyłać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli oferowane są udział w promocjach, konkursach, zawieranie umów lub inne usługi przez nas i naszych partnerów, a Państwo w nich uczestniczą. Państwa dane osobowe będą oprócz tego przekazywane osobom trzecim tylko wówczas, kiedy jest to konieczne w celu zrealizowania umowy - zwłaszcza dotyczy to przekazywania danych zamówienia do dostawców - lub wcześniej jednoznacznie wyrazili Państwo na to zgodę. Mają Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili odwołać wydaną zgodę ze skutkiem na przyszłość. Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich na rynek w inny sposób. Szczegółowe informacje na ten temat otrzymają Państwo przy podawaniu danych osobowych, na dole strony lub w opisie oferty. Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), będziemy informować Państwa o konsekwencjach tego stanu rzeczy w opisie oferty. II. Przeznaczenie danych osobowych, usuwanie Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, zbieramy w wymienionych sytuacjach podane powyżej dane, które są dla nas istotne technicznie, aby wyświetlać Państwu naszą stronę internetową i zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Jeśli udostępnili nam Państwo dane osobowe, stosujemy je tylko do odpowiedzi na Państwa pytania, do przetwarzania Państwa zleceń (włącznie z udostępnieniem newslettera oferowanego na naszej stronie internetowej) Podstawą prawną są art. 6, ust. 1, lit. a), b), c) i f) RODO. Usuwanie zapisanych danych osobowych następuje, jeśli wycofają Państwo zgodę na zapisywanie, jeśli Państwa znajomość celu realizowanego wraz z zapisywaniem danych nie jest już konieczna lub jeśli zapis jest niedopuszczalny z pozostałych przyczyn ustawowych. Zbieranie danych osobowych i ich przekazywanie uprawnionym do udzielania informacji instytucjom państwowym i urzędom następują tylko w ramach odnośnych ustaw lub jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez decyzję sądową. Nasi pracownicy i wyznaczeni przez nas usługodawcy są zobowiązani przez nas do zachowania milczenia i do przestrzegania regulacji prawa o ochronie danych. III. Ciasteczka Oprócz danych wymienionych w punkcie I przy korzystaniu z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są ciasteczka. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym stosowanej przeglądarki i przez które do jednostki, która stosuje ciasteczka (w tym przypadku do nas) wpływają określone informacje. Ciasteczka służą do tego, aby uczynić ofertę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika i bardziej efektywną. Oczywiście można oglądać nasze strony internetowe także bez zapisywania ciasteczek. Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy rozpoznawali Państwa komputer, mogą Państwo uniemożliwić zapis ciasteczek na dysku twardym, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję „Nie akceptuj ciasteczek". Jak to działa w danym przypadku, informuje instrukcja danego producenta przeglądarki. Jeśli nie akceptują Państwo ciasteczek, może to jednak prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych naszej oferty. Stosowanie ciasteczek: a) Ta strona internetowa korzysta z wymienionych rodzajów ciasteczek, których zakres i sposób działania są objaśnione poniżej: — Ciasteczka tymczasowe (patrz b)V — Ciasteczka trwałe (patrz c). b) Ciasteczka tymczasowe są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich zwłaszcza ciasteczka sesji. Zapisują one tak zwane ID sesji, przy użyciu którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać rozpoznany, kiedy wrócą Państwo na naszą stronę internetową. Ciasteczka sesji są usuwane, kiedy Państwo się wylogują lub zamkną przeglądarkę. c) Ciasteczka trwałe są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od ciasteczka. W każdej chwili mogą Państwo skasować ciasteczka w ustawieniach przeglądarki. d) Stosowane ciasteczka flash nie są rejestrowane przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę flash. Oprócz tego stosujemy HTML5 storage objects, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Takie obiekty zapisują wymagane dane niezależnie od stosowanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania ciasteczek flash, muszą Państwo zainstalować odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy“ dla Mozilla Firefox lub AdobeFlash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Mogą Państwo uniemożliwić stosowanie HTML5 storage objects, korzystając z przeglądarki w trybie prywatnym. Oprócz tego rekomendujemy regularne ręczne usuwanie ciasteczek i historii przeglądarki. IV. Google Analytics (1) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych od Google Inc. („Google"). Google Analytics stosuje tak zwane „ciasteczka", pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Utworzone przez ciasteczko informacje dotyczące Państwa korzystania z danej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji na tej stronie internetowej Państwa adres IP w krajach członkowskich UE lub w innych krajach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie odpowiednio skracany. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełny adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie użytkownika danej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić korzystanie z danej strony internetowej, aby zestawiać raporty o aktywnościach na stronach internetowych i aby świadczyć inne usługi powiązane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu administratorowi strony internetowej. (2) Przekazywany przez Google Analytics adres IP Państwa przeglądarki nie będzie przechowywany razem z innymi danymi Google. (3) Mogą Państwo uniemożliwić zapis ciasteczek przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy jednak,że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej. Oprócz tego mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych utworzonych przez ciasteczko i odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) dla Google i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. (4) Ta strona internetowa stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizelP()“. Przez to adresy IP są przekazywane w postaci skróconej i nie jest możliwe ich powiązanie z danymi osobami. Jeśli poprzez zebrane dane możliwe jest powiązanie z daną osobą, zostaje ono natychmiast wykluczone i dane osobowe są niezwłocznie usuwane. (5) Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszej strony internetowej i aby możliwa była jej regularna optymalizacja. Poprzez zebrane statystyki możemy polepszyć naszą ofertę i sprawić, że będzie ona bardziej interesująca dla użytkowników. W sytuacjach wyjątkowych, w których dane osobowe są przesyłane do USA, Google podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f) RODO. (6) Informacje o oferencie trzecim: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki dla użytowników: www.google.com/analytics/terms/de.html, Informacje o ochronie danych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, i oświadczenie w sprawie ochrony danych: www.google.de/intl/de/policies/privacy. V. Stosowanie Google Adwords Conversion (1) Korzystamy z oferty Google Adwords, aby przy pomocy środków reklamowych (tak zwanych Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych wskazywać na nasze atrakcyjne oferty. W relacji do danych z kampanii reklamowych możemy określić, na ile efektywne są poszczególne działania reklamowe. W ten sposób realizujemy zadanie wyświetlania reklamy, która jest dla Państwa interesująca, bardziej interesującego kształtowania naszych stron internetowych i osiągnięcia uczciwego rozliczenia i kosztów reklamowych. (2) Te środki reklamowe są wysyłane przez Google przez tak zwane „Ad Server". W tym celu korzystamy z ciasteczek Ad Server, przez które możliwe jest określenie danych parametrów do pomiaru wyniku, jak wyświetlanie reklam lub klikanie przez użytkowników. Jeśli przechodzą Państwo na naszą stronę internetową poprzez wskazanie Google, Google Adwords zapisuje ciasteczko w Państwa komputerze. Takie ciasteczka z reguły tracą ważność po 30 dniach i nie powinny służyć celom identyfikacyjnym. Dla takiego ciasteczka zapisuje się z reguły jako wartości analityczne unikalne ID ciasteczka, liczbę reklam w danej lokalizacji (częstotliwość), ostatnią reklamę (istotne dla Post View Conversions) i informacje Opt-out (oznaczenie, że użytkownik nie chce być dalej informowany w danym zakresie). (3) Takie ciasteczka umożliwiają Google ponowną identyfikację przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe klienta Adwords i zapisane na komputerze ciasteczko jest jeszcze ważne, Google i klient mogą rozpoznać, czy użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany do danej strony. Każdemu klientowi Adwords przyporządkowane jest inne ciasteczko. Ciasteczka nie mogą być tym samym śledzone przez strony internetowe klientów Adwords. W wymienionych inicjatywach reklamowych nie zbieramy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Otrzymujemy tylko od Google oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy rozpoznać, które ze stosowanych czynności reklamowych są szczególnie efektywne. Dalsze dane dotyczące stosowania środków reklamowych nie są nam dostępne, zwłaszcza nie możemy zidenfyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. (4) Na podstawie stosowanych narzędzi marketingowych przeglądarka automatycznie tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze zastosowanie danych, które są zbierane przez zastosowanie tego narzędzia przez Google i dlatego informujemy Państwa odpowiednio do naszego stanu wiedzy: poprzez zintegrowanie AdWords Conversion Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo dane treści. Jeśli są Państwo zarejestrowani do usług Google, Google może przyporządkować daną wizytę do Państwa konta. Jeśli nie zarejestrowali się Państwo w Google i nie zalogowali się Państwo, występuje możliwość, że oferent uzyska i zapisze Państwa adres IP. (5) Mogą Państwo uniemożliwić udział w takich metodach trackingu w różny sposób: a) poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki, zwłaszcza uniemożliwienie zapisu ciasteczek osób trzecich powoduje, że nie otrzymują Państwo treść i od oferentów trzecich; b) poprzez dezaktywację ciasteczek dla Conversion Trackingu, przy czym ustawiają Państwo przeglądarkę tak, że ciasteczka z domeny „www.googleadservices.com" są blokowane, www.google.com/settings/ads, przy czym to ustawienie jest usuwane, kiedy kasują Państwo ciasteczka; c) poprzez dezaktywację odpowiednich treści oferentów, które są częścią kampanii regulacyjnej „About Ads", poprzez link www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane, jeśli usuną Państwo ciasteczka; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w linku www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty. (6) Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f) RODO. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w Google dostępne są tutaj: www.google.com/intl/de/policies/privacy i services.google.com/sitestats/de.html. Alternatywnie moża odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod linkiem www.networkadvertising.org. Google podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. VI. DoubleClick by Google (1) Ta strona internetowa korzysta oprócz tego z narzędzia marketingowego online DoubleClick by Google. DoubleClick umieszcza ciasteczka, aby przełączać istotne dla użytkownika treści, polepszyć raporty z efektywności kampanii lub aby uniknąć sytuacji, kiedy użytkownik kilka razy widzi te same treści. Przez ID ciasteczka Google rejestruje, jakie treści są wyświetlane w danej przeglądarce i może w ten sposób uniemożliwić ich kilkakrotne wyświetlanie. Oprócz tego DoubleClick może przy pomocy ID ciasteczka rejestrować tzw. conversions, które mają powiązanie z zapytaniami w sprawie treści. Ma to miejsce przykładowo wówczas, kiedy użytkownik widzie treść DoubleClick, a później w tej samej przeglądarce otwiera stronę reklamodawcy i coś na niej kupuje. Według Google ciasteczka Double Click nie zawierają informacji osobowych. (2) Na podstawie stosowanych narzędzi marketingowych przeglądarka automatycznie tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze zastosowanie danych, które są zbierane przez zastosowanie tego narzędzia przez Google i dlatego informujemy Państwa odpowiednio do naszego stanu wiedzy: poprzez zintegrowanie DoubleClick Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli Państwo dane treści. Jeśli są Państwo zarejestrowani do usług Google, Google może przyporządkować daną wizytę do Państwa konta. Jeśli nie zarejestrowali się Państwo w Google i nie zalogowali się Państwo, występuje możliwość, że oferent uzyska i zapisze Państwa adres IP. (3) Mogą Państwo uniemożliwić udział w takich metodach trackingu w różny sposób: a) poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki, zwłaszcza uniemożliwienie zapisu ciasteczek osób trzecich powoduje, że nie otrzymują Państwo treść i od oferentów trzecich; b) poprzez dezaktywację ciasteczek dla Conversion Trackingu, przy czym ustawiają Państwo przeglądarkę tak, że ciasteczka z domeny „www.googleadservices.com" są blokowane, www.google.com/settings/ads, przy czym to ustawienie jest usuwane, kiedy kasują Państwo ciasteczka; c) poprzez dezaktywację odpowiednich treści oferentów, które są częścią kampanii regulacyjnej „About Ads", poprzez link www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane, jeśli usuną Państwo ciasteczka; d) poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w linku www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy, że w takim przypadku nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty. (4) Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f) RODO. Dodatkowe informacje dotyczące DoubleClick by Coogle dostępne są pod linkiem www.google.com/doubleclick i support.google.com/adsense/answer2839090, oraz w informacjach dotyczących ochrony danych Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy. Alternatywnie moża odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod linkiem www.networkadvertising.org. Google podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. VII. Wtyczki społecznościowe (1) Obecnie stosujemy następujące wtyczki do mediów społecznościowych: [Facebook, Google+, Twitter]. Korzystamy z tak zwanego podwójnego kliknięcia. Oznacza to, że jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, początkowo zasadniczo żadne dane osobowe nie są przesyłane do oferentów wtyczek. Oferenta wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu na ramce i literach początkowych lub logo. Dajemy Państwu możliwość komunikowania się przez przycisk bezpośrednio z oferentem wtyczki. Tylko po kliknięciu oznaczonego pola i jego aktywacji, oferent wtyczki otrzymuje informację, że otworzyli Państwo odpowiednią stronę internetową naszej oferty online. Oprócz tego przesyłane są dane podawane w punkcie I.2 tego oświadczenia. W przypadku Facebooka według danych określonego oferenta w Niemczech adres IP jest poddawany anonimizacji natychmiast po zebraniu danych. Poprzez aktywację wtyczki dane osobowe są przesyłane oferentowi wtyczki i są tam zapisywane (w przypadku amerykańskich oferentów w USA). Ponieważ oferent wtyczki wykonuje zbieranie danych zwłaszcza przez ciasteczka, rekomendujemy Państwo, aby przed kliknięciem na szarą ramkę skasować wszystkie ciasteczka w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. (2) Nie mamy wpływu na zebrane dane i procesy przetwarzania danych ani nie są nam znane pełny zakres zbierania danych, cele przetwarzania i terminy zapisu. Także w kwestii usuwania zebranych danych przez oferentów wtyczek nie są nam dostępne żadne informacje. (3) Oferent wtyczki zapisuje zebrane dane jako profile użytkownika i korzysta z nich w celach reklamy, badań rynku i/lub odpowiedniego do potrzeb ukształtowania danej strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzania zwłaszcza (także dla niezalogowanych użytkowników) dla przedstawienia reklamy zależnej od zapotrzebowania i do informowania innych użytkowników społeczności internetowej o aktywnościach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu w odniesieniu do tworzenia takich profili użytkownika, przy czym, aby z niego skorzystać, muszą Państwo zwrócić się do danego oferenta wtyczki. Poprzez wtyczkę dajemy Państwu możliwość interakcji ze społecznościami internetowymi i innymi użytkownikami, tak że polepszamy naszą ofertę i możemy zwiększyć jej atrakcyjność dla użytkownika. Podstawą prawną dla korzystania z wtyczek jest art. 6, ust. 1, s. 1, lit. f) RODO. (4) Przesyłanie danych następuje niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u oferenta wtyczki i są tam Państwo zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u oferenta wtyczki, Państwa zebrane dane są bezpośrednio przyporządkowywane istniejącemu kontu użytkownika u oferenta wtyczek. Jeśli nacisną Państwo aktywowany przycisk i np. skorzystają z linku do strony, oferent wtyczek zapisuje także tę informację w Państwa koncie użytkownika i publicznie dzieli się Państwa danymi kontaktowymi. Rekomendujemy regularne wylogowywanie się po korzystaniu ze społeczności internetowej, zwłaszcza przed aktywacją przycisków, ponieważ w ten sposób można uniknąć przyporządkowania do profili u oferenta wtyczek. (5) Dodatkowe informacje dotyczące celowości i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez oferenta wtyczek znajdą Państwo w dołączonych oświadczeniach o ochronie danych tych oferentów. Zawarte są tam także dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej. (6) Adresy danych oferentów wtyczek i URL z informacjami o ochronie danych: a) [Facebook Inc., 1601 5 California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; www.facebook.com/policy.php; dodatkowe informacje o zbieraniu danych: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other i www.facebook.com/about/privacy/your-info. Facebook podlega regulacjom EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google podlega regulacjom EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter podlega regulacjom EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. VIII. Google Maps (1) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać Państwu interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiamy Państwu komfortowe korzystanie z funkcji map. (2) Poprzez wizytę na stronie internetowej Google otrzymuje informację, że otworzyli Państwu odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Oprócz tego przesyłane są dane podawane w punkcie I.2 tego oświadczenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które się Państwo logują, czy też nie istnieje takie konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane są przyporządkowywane bezpośrednio Państwa kontu. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania Państwa profilu w Google, muszą Państwo wylogować się przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Państwa dane jako profile użytkownika i korzysta z nich w celach reklamy, badań rynku i/lub odpowiedniego do potrzeb ukształtowania danej strony internetowej. Taka ocena jest przeprowadzania zwłaszcza (także dla niezalogowanych użytkowników) dla realizowania reklamy zależnej od zapotrzebowania i do informowania innych użytkowników społeczności internetowej o aktywnościach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu w odniesieniu do tworzenia takich profili użytkownika, przy czym, aby z niego skorzystać, muszą Państwo zwrócić się do Google. (3) Dodatkowe informacje dotyczące celowości i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez oferenta wtyczek znajdą Państwo w oświadczeniach o ochronie danych oferenta. Zawarte są tam także dodatkowe informacje dotyczące Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony sfery prywatnej: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. IX. Newsletter (1) Wyrażając zgodę, mogą Państwo subskrybować nasz newsletter, w którym informujemy o naszych aktualnych ofertach. (2) Do zalogowania do naszego newslettera stosujemy tak zwaną metodę Double Opt In. Oznacza to, że po zalogowaniu się przesyłany jest mail na podany adres mailowy, w którym prosimy i potwierdzenie, że życzą sobie Państwo wysyłki newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo subskrypcji w ciągu 24 godzin, informacje zostaną zablokowane, a po miesiącu usunięte. Oprócz tego zapisujemy moment zalogowania i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udokumentowanie Państwa subskrypcji i ewentualne wykrycie nadużycia Państwa danych osobowych. (3) Obowiązkowe dla przesłania newslettera jest tylko podanie adresu mailowego. [Podawanie innych, oddzielnie oznaczonych danych, jest dobrowolne i jest stosowane, aby możliwy był indywidualny kontakt.] Po potwierdzeniu zapisujemy Państwa adres mailowy w celu wysłania newslettera. Podstawą prawną jest art. 6, ust. 1, s. 1, lit. a RODO. (4) W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę na wysyłkę newslettera, przez e-mail na podane w stopce dane kontaktowe, a także przez przycisk wyrejestrowania na naszej stronie internetowej. Na końcu każdego maila znajdą Państwo link, przy użyciu którego mogą Państwo wygodnie anulować wysyłkę newslettera. (5) informujemy, że przy wysyłce newslettera Państwa zachowanie użytkownika jest oceniane. Dla umożliwienia tej oceny przesłane maile zawierają tak zwane Web Beacons lub Tracking Pixel, pliki graficzne pikselowe, które są zapisane na naszej stronie internetowej. Dla oceny łączymy dane podane w punkcie I.2 i Web Beacons z Państwa adresem mailowym i indywidualnym numerem ID. Także linki zawarte w newsletterze zawierają taki numer ID. Dane są zbierane wyłącznie pod pseudonimami, ID nie są łączone z danymi osobowymi, bezpośrednie rozpoznanie danej osoby jest wykluczone. W każdej chwili mogą Państwo odwołać tracking, klikając specjalny link, który jest zawarty w każdym mailu lub informując nas inną drogą kontaktu. Informacje są zapisywane tak długo, na jak długi okres subskrybowali Państwo newsletter. Po wyrejestrowaniu dane są zapisywane statystycznie i anonimowo: taki tracking jest niemożliwy, jeśli standardowo dezaktywowali Państwo w programie mailowym wyświetlanie obrazów. W takim przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji. Jeśli wyświetlają Państwo obrazy ręcznie, następuje wyżej wymieniony tracking. X. Bezpieczeństwo Leifheit podejmuje techniczne i organizacyjne działania bezpieczeństwa, aby ochronić zapisane Państwa dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze działania bezpieczeństwa są na bieżąco optymalizowane odpowiednio do rozwoju technologicznego. XI. Zmiana naszych regulacji ochrony danych Zastrzegamy sobie prawo zmieniania naszych dzałań bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli będzie to konieczne na podstawie rozwiązań technicznych lub zmiany naszej oferty. W takich przypadkach będziemy - jeśli to konieczne - dopasowywać także nasze oświadczenie o ochronie danych i odpowiednio poinformujemy Państwa w oświadczeniu o ochronie danych. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji zmodyfikowanego oświadczenia o ochronie danych. Dlatego należy każdorazowo przestrzegać aktualnej wersji naszego oświadczenia w sprawie ochrony danych. Data ostatniego modyfikowania oświadczenia w sprawie ochrony danych zawarta jest na początku strony. XII. Linki Jeśli korzystamy z linków zewnętrznych, które są oferowane na naszej stronie internetowej, nasze oświadczenie w sprawie ochrony danych nie rozciąga się na ofertę przywoływaną danym linkiem. Jeśli oferujemy linki, staramy się zapewnić, że także one są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych oferentów. Dlatego należy informować się u innych oferentów o udostępnione przez nich regulacje ochrony danych. XIII. Państwa prawa Mają Państwo w stosunku do nas niżej dokładniej opisane prawa dotyczące odnoszących się do Państwa danych osobowych: — prawo do informowania, — prawo do korygowania lub usuwania, — prawo do ograniczenia przetwarzania, — prawo do odwołania od przetwarzania, — prawo do przenoszenia danych. Szczegółowo: W każdej chwili mogą Państwo występować do nas o potwierdzenie tego, czy określone dane osobowe są przetwarzane; jeśli tak, mają Państwo prawo do informowania o zapisanych, odnoszących się do Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo zwracać się mailem do eksperta ds. ochrony danych pod adres Datenschutz@leifheit.com. Oprócz tego w razie występowania warunków prawnych mają Państwo możliwość sprzeciwu w sprawie przetwarzania danych: Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest przeciwne Państwa interesom, mogą Państwo złożyć sprzeciw w sprawie przetwarzania. To sytuacja, kiedy przetwarzanie nie jest konieczne do wypełnienia umowy z Państwem, co jest przedstawiane przez nas przy opisie funkcji. Przy korzystaniu z takiego prawa prosimy o podanie przyczyn, dlaczego nie mamy przetwarzać Państwa danych osobowych w standardowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu skontrolujemy stan faktyczny i przerwiemy przetwarzanie danych lub dopasujemy je lub przedstawimy Państwu konieczne cele, na odstawie których kontynuujemy przetwarzanie. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo odmówić przetwarzania danych osobowych w celach reklamy i analizy danych. O sprzeciwie w sprawie reklamy mogą nas Państwo informować przy użyciu wymienionych danych kontaktowych: Datenschutz@leifheit.com. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych, w każdej chwili mogą je Państwo odwołać. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych, kiedy zostanie ono nam złożone. Oprócz tego mają Państwo prawo do korygowania, ograniczenia przetwarzania lub usuwania zebranych i przetworzonych danych. Na warunkach art. 20 RODO mają Państwo oprócz tego prawo do przenoszenia danych, czyli mogą Państwo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które są nam dostępne, w strukturalnym, popularnym i odczytywanym maszynowo formacie, i przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez ograniczenia przez nas danych praw i zobowiązań. Jeśli chcą Państwo dochodzić swoich roszczeń w związku z prawem o ochronie danych, prosimy skorzystać z naszych informacji kontaktowych ze stopki lub przesłać maila do eksperta ds. ochrony danych na adres Datenschutz@leifheit.com. XIV. Pytania, propozycje, zażalenia Jeśli mają Państwo dalsze pytania, propozycje lub zażalenia dotyczące naszych informacji o ochronie danych i o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwracać się bezpośrednio do eksperta ds. ochrony danych na adres Datenschutz@leifheit.com. Oprócz tego, niezależnie od innego środka administracyjnego lub sądowego, mają Państwo prawo do złożenia zażalenia w organie nadzorczym (ochrony danych), zwłaszcza w państwie członkowskim miejsca ustawienia, miejsca pracy lub miejsca rzekomego naruszenia, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza niemieckie lub europejskie prawo do ochrony danych.

 

 

Zamykać